About Us Important Notice/Alerts

Recruitment of two clerk posts at Embassy of India, The Hague | Geïnteresseerden worden uitgenodigd om te solliciteren naar de functie van Medewerker bij de Ambassade van India, Den Haag

Posted on: November 03, 2021 | Back | Print

Embassy of India
The Hague
***


Applications are invited for recruitment to two posts of Clerk at Embassy of India, The Hague.

The starting salary will be Euros 1825 per month.  In addition, the Embassy will be paying Employers’contribution of the Social Security and Holiday Allowance.

It is essential that the applicant possesses University education/Degree. Masters can also apply.

The applicant should: be proficient in spoken and written Dutch and have working knowledge of English (knowledge of Hindi would be given preference); be effective in time management; possess good interpersonal and communication skills with attention to details: be proficient in use of computers; have ability to work as a team. The applicant shall have a work experience (including internship in the Netherlands, if any) in the Netherlands of minimum one year.

Completed application containing CV (not more than 2 pages), recent photograph, certificate(s) for qualifications; certificate(s) of language proficiency, details of previous work experience, recommendation and reference from previous employers, and contact details may be emailed to by November 30, 2021 at admin.thehague@mea.gov.in

*Only those with a valid work permit to work in the Netherlands can apply for the vacancy.


___________________________________________________________________________________________________________________

Embassy of India

The Hague

***

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om te solliciteren naar de functie van Medewerker bij de Ambassade van India, Den Haag.

Het aanvangssalaris bedraagt € 1.825,00 per maand. Daarnaast zal de ambassade de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid en het vakantiegeld betalen.

Het is van essentieel belang dat de kandidaat een universitaire opleiding/diploma heeft. Personen met een Master graad kunnen ook solliciteren.

De kandidaat dient: het Nederlands in woord en geschrift goed te beheersen en te beschikken over praktische kennis van het Engels (kennis van het Hindi geniet de voorkeur); efficiënt te kunnen omgaan met tijd; te beschikken over goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden met aandacht voor details; vaardig te zijn in het gebruik van computers; in staat te zijn in teamverband te werken. De sollicitant(e) dient werkervaring (inclusief eventuele stage in Nederland) van minimaal één jaar in Nederland te hebben.

Sollicitaties met CV (niet meer dan 2 pagina's), recente foto en contactgegevens, getuigschrift(en) van kwalificaties; getuigschrift(en) van taalvaardigheid, gegevens over eerdere werkervaring, aanbeveling(en) en referentie(s) van vorige werkgevers dienen  vóór 30th November 2021 per e-mail worden gezonden naar admin.thehague@mea.gov.in

NB      Alleen personen met een geldige werkvergunning om in Nederland te werken kunnen op de vacature solliciteren

Important Alerts